Δωρεά

Εδώ μπορείτε να καταθέσετε όποιο χρηματικό ποσό εσείς νομίζετε προκειμένου να συμμετέχετε στην ολοκλήρωση του site μας που κατέστρεψαν οι Τούρκοι χακερς. Επι πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε βοήθεια σε συνανθρώπους μας , για την οποπια θα ενημερωθείτε με email.